"Το Γαϊτανάκι της Συνεννόησης"/"Das Band der Verständigung"

Αν όλα τα παιδιά της γης

 πιάναν γερά τα χέρια 

κορίτσια , αγόρια στη σειρά 

και στήνανε χορό ,

 ο κύκλος θα γινότανε 

πολύ πολύ μεγάλος 

κι ολόκληρη τη γη μας

 θ΄ αγκάλιζε θαρρώ

Wenn alle Kinder der Welt 

sich die Hände geben würden 

Mädchen, Jungen in der Reihe 

und tanzen würden 

der Kreis wäre 

sehr sehr groß geworden , 

und er würde , denke ich 

unsere ganze  Welt umspannen

 

Zurück...

Was ist das Band der Verständigung???