"Το Γαϊτανάκι της Συνεννόησης"

Αν όλα τα παιδιά της γης

 πιάναν γερά τα χέρια 

κορίτσια , αγόρια στη σειρά 

και στήνανε χορό ,

 ο κύκλος θα γινότανε 

πολύ πολύ μεγάλος 

κι ολόκληρη τη γη μας

 θ΄ αγκάλιζε θαρρώ

Wenn alle Kinder der Welt 

sich die Hnde geben wrden 

Mdchen, Jungen in der Reihe 

und tanzen wrden 

der Kreis wre 

sehr sehr gro geworden , 

und er wrde , denke ich 

unsere ganze  Welt umspannen

 

Επιστροφή...

Τι είναι το γαϊτανάκι???