Τα παιδιά έρχονται σ' επαφή με καλλιτέχνες

Στα πλαίσια της  καλής συνεργασίας του Σχολείου μας με το Γερμανικό Βασικό Σχολείο,  (Grundschule)   - τα δύο σχολεία συστεγάζονται - και τις Σχολικές Επιτροπές  των δύο Σχολείων προγραμματίσαμε , οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε το Projekt  με θέμα :

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή  με  καλλιτέχνες.  

 Ο εκπαιδευτικός  κάθε τάξης σε συνεργασία με τους μαθητές του επέλεξε το θέμα με το οποίο  ασχολήθηκε η τάξη .

Ο κ. Klaus von Gaffron , πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλλιτεχνών Μονάχου και Άνω Βαυαρίας , σύστησε στον κάθε εκπαιδευτικό , τον καλλιτέχνη με τον οποίο θα συνεργαζόταν για τη διεξαγωγή του προγράμματος .
      Μία κοινή έκθεση που στήθηκε με πολύ κέφι και μεράκι από τα παιδιά , τους εκπαιδευτικούς των δύο Σχολείων και τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν , φιλοξένησε τα έργα  των παιδιών . Η έκθεση αυτή έγινε σε συνδυασμό με την κοινή καλοκαιρινή γιορτή των δύο Σχολείων (Sommerfest) . Όσοι παραβρέθηκαν στη γιορτή είχαν τη δυνατότητα να  θαυμάσουν τις παιδικές δημιουργίες .

Επιστροφή...

Και η δημιουργικότητα συνεχίζεται....